นายหน้าสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรัตน์ สดงาม ที่สามารถปรับระดับขึ้นเป็นระดับ 1ได้สำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ สุรัตน์ สดงาม ผู้ซึ่งบริหารทีมงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถก้าวสู้สมาชิก ระดับรองกรรมการฝ่ายบริหาร ระดับ 1 เป็นอีกท่านที่มุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจประกันภัยกับ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

เนื่องในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ ขอแสดงความยินดี พร้อมกับชื่นชมผลงานของท่าน และเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด 29/06/2564